Teemme vuosikertomuksistanne ja vastuuraporteistanne kiinnostavat ja informatiiviset. Autamme sisällön luomisessa ja taitamme julkaisut lukijaystävällisiksi visuaalisiksi kokonaisuuksiksi.

VUOSIKERTOMUKSET VISIOIVAT KILPAILUKYKYÄ
Vuosikertomukset kertovat kuinka yritys näkee itsensä, maailman ja tulevaisuuden. Ne kertovat konkreettisesti miten ja miksi yritys menestyy. Samalla ne voivat olla innostavia ja visionäärisiä! Infografiikalla ja kuvituskuvilla visualisoidut ja hauskalla mutta asiallisella otteella kirjoitetut vuosikertomukset kertovat yrityksen tuloksesta ja kilpailukyvystä siten, että omistajat ja sijoittajat saavat niistä vakuuttavan ja ymmärrettävän tietopaketin.
Vuosikertomuksissa voi menneestä kertomisen lisäksi myös visioida tulevaisuutta, joka kiinnostaa sijoittajia. Jotta raporteista tulisi tällaisia, niihin tulee panostaa. 

VIESTI VASTUULLISUUDESTA AVOIMESTI
Yrityksissä tehdään paljon töitä erilaisten kestävän kehityksen vastuukysymysten parissa. Toisilla kyse on päästöjen vähentämisestä, toisilla asiallisten työsuhteiden solmimisesta, joillakin tehokkuuden lisäämisestä. Sijoittajia kiinnostavat tänä päivänä ympäristö- ja ilmastonmuutoskysymykset. Omistajat keskittyvät taloudelliseen vastuunkantoon. Toiminnallaan yritys kertoo, että se kuuntelee työntekijöitään, asiakkaitaan, yhteistyökumppaneitaan ja pyrkii edistämään kestävää kehitystä. 
Raportointi on tärkeässä osassa silloin, kun teot pitää muuttaa kertomukseksi siitä, miten ne vaikuttavat yrityksen kannattavuuteen ja kilpailukykyyn. Yleisesti käytetty raportointikehys on GRI eli Global Reporting Initiativen standardi, jonka mukaan raportoidaan sekä sosiaalisia, taloudellisia että ympäristövastuun kysymyksiä. Se helpottaa vertailemaan yrityksiä toisiinsa vastuullisuudessa aivan kuten tilinpäätökset taloudellisessa toiminnassa.
Luomme selkeät yritysvastuuraportit tehokkaasti ja ripeästi. Raporteissa huomioidaan kaikki tarvittavat asiat ja teemme oleellisuusanalyysin, avainhenkilöiden haastattelut ja tuotamme visuaaliset elementit.
Perustamme raportit toivomaanne viitekehykseen.
Jos teillä on kädet täynnä, toimimme mielellämme tiiminne jatkeena ja autamme koordinoimaan projektianne, sillä rakastamme asioiden jäsentelyä, numeroita, visuaalisuutta ja yksityiskohtia. 
*Yhteistyössä Rodinia Oy:n kanssa www.rodinia.fi

kysy lisää, olemme pian yhteydessä:
Minna Rajainmäki / sisällöt, strategia  info(at)rodinia.fi tai +358 40 773 9192
Heidi Majdahl / ulkoasun suunnittelu ja taitot  info(at)maimedia.fi tai +358 44 598 1644 

Ylös